Szkoły budowlane – czy warto?

Dobra szkoła zawodowa i średnia techniczna kształci dobrych specjalistów, którzy są poszukiwani na rynku pracy i zawsze znajdą satysfakcjonujące finansowo zajęcie. Wybierając dalszą drogę edukacji, młody człowiek kieruje się wieloma kryteria, a jednym z nich jest szansa na otrzymanie po szkole dobrze płatnej pracy. Czy szkoły budowlane gwarantują udaną karierę zawodową?

Czy absolwent budowlanki znajdzie pracę?

Na podstawie statystyk trudno określić, ile osób pracuje w branży budowlanej. Nie w pełni oddają one rzeczywistość, gdyż wielu budowlańców nie nawiązało z pracodawcą stosunku pracy, czyli po prostu nie podpisała umowy. Ponadto, wielu absolwentów szkół budowlanych w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę, gdyż znajdują tam zatrudnienie za wyższą płacę. Szacuje się, że około 5 milinów Polaków wyjechało w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym kraju, a spora ich część pracuje właśnie w budownictwie.

Dlaczego warto wybrać szkołę budowlaną?

Szkoły budowlane przeżywają oblężenie, w 2014 roku nabór było o około 80% większy niż w roku poprzednim. Przyszli budowlańcy są przekonani, że lepszy fach w ręku, niż matura po liceum, po której trzeba iść na studia, które nie gwarantują zatrudnienia. Szkoły budowlane cieszą się dużym uznaniem, gdyż istnieje przekonanie, że w każdych warunkach społecznych i politycznych ludzie będą potrzebować mieszkań. Budownictwo mieszkaniowe to społeczna potrzeba, a i autostrady będą powstawać, więc dla budowlańców nie zabraknie pracy. Obserwujemy więc renesans szkół zawodowych, których ukończenie (i, rzecz jasna, zdanie egzaminów zawodowych) daje dużą szansę na znalezienie pracy.

Czytaj również  Meblościanki pokojowe

Jak rozpoznać dobrą szkołę budowlaną?

Decydując się na naukę w szkole budowlanej, warto wybrać taką, która w rankingu zajmuje wysokie miejsce. W przypadku techników budowlanych kryterium jest ilość absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Musi ona wynosić powyżej 50 procent. Znaczenie ma także poziom zdawalności egzaminów. Pracujący w szkole nauczyciele muszą być zaangażowani i pełni energii. Nie bez znaczenie jest także wyposażenie, jakim dysponuje szkoła oraz oferowane praktyki. Czas nauki szkolnej musi być doskonałą okazją do zdobywania wiedzy i nabywania praktycznych zdolności, które sprawią, iż absolwent bez problemu znajdzie pracę.

Wybór szkoły to ważna decyzja, która ma duży wpływ na rozwój kariery zawodowej. Warto więc wybrać placówkę, która będzie kształcić profesjonalnie i rzetelnie. Należy skupić się na szkołach,

których pracownicy mają motywację, potrzebę sukcesu i umiejętność jego osiągania, budując dobre relacje uczeń – mistrz.